Návod na použitie TSM Ceramic


Návod na použitie izolačného materiálu TSM Ceramic

TSM Ceramic je tekutý tepelno-izolačný materiál, ktorý obsahuje mikroskopické častice (0.03-0,008mm), vo vnútri duté keramické guličky rozložené rovnomerne v tekutej zmesi syntetického kaučuku, akrylovych polymerov a anorganických pigmentov. Materiál uchová svoje výnimočné vlastnosti v teplom aj v studenom pracovnom prostredí.

Tepelná izolácia povrchov sa môže vykonať pri povrchovej teplote -35Celsia a +260Celsia

Preprava a skladovanie tovaru je prípustná do +5 st. Celsia

1. Príprava izolačného náteru

Nevyžaduje zvláštnu prípravu, tesne pred použitím treba dôkladne pomiešať, ak je potrebné, riediť destilovanou vodou.

1.1. Nožom odstrániť vrchnák vedra.

1.2. Drevenou lopatou rozdrvte tuhšiu vrstvu na povrchu materiálu a opatrne ju vtlačte v strede a na okrajoch do tekutiny, aby bola úplne ponorená.

1.3. Drevenou lopatou zvislými pohybmi ponoríme zahustené časti materiálu do tekutiny, miešacou časťou vypnutého vrtáka pomaly pomiešame obsah vedra, zmiešame zahustené časti s tekutinou.

1.4. Miešaním pokračujeme na nízkych otáčkach, kým zahus tená membrána sa úplne rozpustí a dostaneme hladký tekutý materiál, podobný smotane, bez kúskov a zhlukov.

1.5. Pomiešaný materiál prelejeme cez sito do čistého vedra, sito má mať otvory 0,5-1,0 mm. Zostávajúce častice odstránime, aby nezapchali rozprašovaciu pištoľ.

1.6. Hrúbka naneseného materiálu TSM Ceramic v jednej vrstve nemá byť viac ako 0,6 mm ( pohyb pištolou 5x), ďaľšiu vrstvu môžeme naniesť po 8 hodinách pri 20 C. Vrstvy treba naniesť priečne po sebe

POZOR!

TSM Ceramic je tepelno izolačný materiál, nie je farba, ale izolačný povlak. Nemiešajte pri vysokých otáčkach, aby sa keramické a silikónové guličky nepoškodili!

2.A Príprava plochy

Materiál dobre rozplynie na všetkých plochách: kov, drevo, umelá hmota, sklo, betón, tehla, atď. Plocha má byť suchá a očistená od mastnôt.

2.1. Plochu, ktorú chceme izolovať zbavíme od nečistôt, prachu, zvyšku farby, hrdze (kovová kefa, metla) a odmastíme (ľubovoľným odmasťovacím prípravkom).

2.2. Kovové plochy očistíme kovovou kefou od hrdze, uvoľnené častice a prach odstránime, povrch odmastíme a počkáme kým uschne.

2.3.Betónový a tehlový povrch pred nánosom očistíme kefou od prachu, ak je to potrebné,

zvlhčíme povrch, potom nanesieme TSM Ceramic.

2.4. Po vyschnutí povrchu nanesieme jednu základnú vrstvu , necháme hodinu schnúť, po tomto postupujeme podľa bodu 1.6. Každú jednu vrstvu nanášame po sebe prične.

2.5. Pred nanášaním materiálu z povrchu treba odstrániť prach a podľa možností živicu.

2.6. Umelohmotné povrchy treba pretrieť koženou látkou (pre odstránenie lesku),potom odstrániť prach a mastnoty

3.Náradia,stroje

3.1. Nanášanie tepelnoizolačnej látky TSM Ceramic na povrchy sa má vykonať bezvzdušnou rozprašovaciou pištolou, gletovaním, poprípade mäkkým štetcom s dlhými prírodnými chlpami.

3.2. Na veľkorozmerné plochy (50m2 alebo väčšie, potrubia s priemerom väčším ako 300 mm ) odporúčame použiť bezvzdušný rozprašovač Ultra MaxGraco695Graco795, Graco-1015 alebo s týmito analogické typy. Maximálny tlak je 230bar (23MPa), prevádzkový tlak 80-140 barov.

4.Príprava materiálu na použitie

4.1. Pred nanášaním materiálu na každý druh povrchu, keď je to potrebné treba nanieť základovú vrstvu, ktorý necháme schnúť na izbovej teplote minimálne 1 hodinu.

4.2. Príprava základového náteru:

4.2.1. Ako prvý krok pripravíme skúšobné množstvo základového náteru, asi 500-700 ml do litrovej nádoby. Pridáme destilovanú vodu. Množstvo pridanej destilovanej vody závisí od povrchu pripraveného na tepelnú izoláciu a od teploty prostredia. Čím je nižšia teplota prostredia, tým menej vody je potrebné

4.2.2. Pripravíme množstvo vody podľa daného objemu a dôkladne pomiešame.

4.2.3. Pri nanášaní základovej vrstvy neustále miešame, aby ľahké častice materiálu nevyplavili na povrch. Štetcom nanášaná vrstva v jednom chode má mať hrúbku 0,08-0,1mm.

4.3. Príprava izolačného materiálu

Potrebné množstvo TSM Ceramic dôkladne pomiešame s potrebným množstvom destilovanej vody

Hrúbka naneseného TSM Ceramic v jednom nástrojovom chode 0,15-0,2mm

Jedna technologická vrstva je 0,45-0,5mm. (2 vrstvy základové + 2 izolačné vrstvy.

Hrúbka naneseného materiálu- nevynechajúc ani jednu vrstvu- má byť maximálne 0,6mm. Pred nanesením ďalšej vrstvy treba počkať aby predošlá uschla . (Viď. bod 1.6.)

5. Horúce povrchy

5.1. Pri teplote povrchu +70 - +95 0C použijeme riedšiu základnú vrstvu (bod.4.2)

5.2. Pri teplote povrchu medzi +80 - +120 0C je potrebná ešte riedšia základná vrstva (bod. 4.2.)

5.3. Na horúcich povrchoch počet základových vrstiev 3x-5x viac s riedkym základom. Pri vysokej teplote cieľom základovania je zníženie teploty povrchu až ku teplote bodu varu TSM Ceramic. Vyschnutie vrstiev na horúcich povrchoch je podstatne kratšie (30 min. - 1 hodina).

Pozor: V prípade studených povrchov k základovaniu materiál neriedime!