Špecifikácia

Špecifikácia tepelno-ochranného náteru TSM Ceramic

Názov Jednotka Hodnota

Tepelná vodivosť do 20 oC W/mK 0,001

Hustota v suchom stave kg/m2 380-410

Hustota v tekutom stave kg/m2 470-590

Paropriepustnosť mg/m Pa 0,0014

Merná tepelná kapacita kJ/kg oC 1,08

Tepelná stálosť pri 260 oC Nie je trhlina, vypuklenie, rozmazanie

Nasiakavosť g/m3 0,03

Relatívne predlženie pri pretrhnutí minimum 12%

Relatívna ťažnosť pretrhnutie pri zrýchlenom starnutí 12%

Lineárna rozťažnosť % 65

Pevnosť väzby pri pretrhnutí,minimum

-kovom MPa 1,53

- betónom MPa 1,84

- drevom MPa 1,84

Odolnosť proti nárazu kg*cm 50

Belosť a difúzny odraz v %

- po nanesení % 93

- o 10 rokov % 90

Teplota pri preprave a skladovaní 00C

Teplota povrchu pri nanášaní -35 - + 2850C

Prevádzková teplota -60 + 2600C