VÝROBKY 

VÝROBKY

TSM Ceramic

Optimalizovaný predovšetkým Na budovy a stavby

TSM Ceramic Pipe

Optimalizovaný predovšetkým na kovové povrchy, hlavne na nádrže, potrubia, dopravné prostriedky

TSM Ceramic Winter

Vyrobený pre použitie v zimných podmienkach Do -35C. Základný výrobok je vhodný na budovy, ale v prípade požiadavky vyrobíme v prevedení Pipe, na kovové povrch