Najvýznamnejšie výhody TSM Ceramic


Najvýznamnejšie výhody TSM Ceramic 

Najvýznamnejšie výhod

Je odolný voči poveternostným a tepelným vplyvom

Je odolný voči slnečnému žiareniu

Má výnimočne nízku tepelnú vodivosť

(0,001 W/m K)

Má vysokú tepelnú reflexiu

Odolný -20 rokov garancie, pri vonkajšom použití má viac ako 35 rokov životnosti

Vysoká priľnavosť

Odpudzuje vodu, zabráni korózii

Pracovnú teplotu má medzi -60 a +260 oC

Nanášanie materiálu nie je náročný na prácu

Oprava je ľahká

Flexibilita je vyššia ako 12%, preto je odolný voči mechanickým porušeniam

Môže sa použiť na náročné, ťažko prístupné povrchy

Ekologicky čistý materiál, odolný voči požiaru, len uhoľnatie, zloženie nie je nebezpečný pre ľudský organizmus

Náklady a prácnosť sú o 30-60% nižšie ako pri tradičných izolačných materiáloch

Nie je horľavý, požiarne zaradenie A1